PT ŠEMA

 

U toku je priprema pregleda odgovornih lica koja su obavljale zadatke u vezi sa ažuriranjem dokumentacije za akreditaciju PT Šeme