XXIII Konferencija

konferencija

 

XXIII Konferencija o međulaboratorijskim ispitivanjima materijala nastavlja dugu tradiciju naucnostručnih savetovanja o međulaboratorijskim ispitivanjima, koje svake godine organizuje naučnostručno društvo Komitet za međulaboratorijska ispitivanja materijala – KOMIM.
Osnovne teme XXIII Konferencije bile su:

  • Akreditacija KOMIM-a kao PT provajdera prema standardu za ocenjivanje usaglašenosti-Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti prema standardu SRPS ISO/IEC 17043:201
  • Prikazivanje, analiza i diskusija međulaboratorijskih ispitivanja sprovedenih u 2017. godini
  • Unapređenje međulaboratorijskih hemijskih, mehaničkih, metalografskih ispitivanja materijala I pokretanje međulaboratorijskih ispitivanja metodama bez razaranja
  • Razmena iskustava vezanih za primenu standarda za ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti prema standardu SRPS ISO/IEC 17043:2011
  • Razmena iskustava u aktivnostima za sticanje statusa akreditovane laboratorije prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006.
  • Razmatranje programskih i organizacionih rešenja za uspešniji rad na unapređenju laboratorijskih ispitivanja, standardizacija instrumentalnih metoda, proizvodnja referetnih materijala i sl.
  • Mogućnosti primene savremenih metoda ispitivanja

U okviru Konferencije, pored prikazivanja naučnih radova, posebna pažnja je posvećena analizi ostvarenih rezultata u ovogodišnjim međulaboratorijskim ispitivanjima, što je od posebnog značaja, jer samo na osnovu razmene iskustava i upoređivanja ostvarenih rezultata može se postići veća usaglašenost, pouzdanost i preciznost merenja između i unutar pojedinih laboratorija

 

ZBORNIK XXIII konferencije

Zapisnik_sa_XXIII_Redovne_Skupstine_Komiteta_KOMIM

Poziv KOMIM XXIII Konferencija 2017

Spisak ucesnika 2017