XXI Konferencija

 

XXI Konferencija o međulaboratorijskim ispitivanjima materijala nastavlja dugu tradiciju naucno-stručnih savetovanja o međulaboratorijskim ispitivanjima, koje svake godine organizuje naučno-stručno društvo Komitet za međulaboratorijska ispitivanja materijala - KOMIM.
Osnovne teme XXI Konferencije bile su:

  • Prikazivanje, analiza i diskusija međulaboratorijskih ispitivanja sprovedenih u 2014. godini
  • Unapređenje međulaboratorijskih hemijskih, mehaničkih i metalografskih ispitivanja materijala
  • Razmena iskustava vezanih za primenu standarda za ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti prema standardu SRPS ISO/IEC 17043:2011
  • Razmena iskustava u aktivnostima za sticanje statusa akreditovane laboratorije prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006.
  • Razmatranje programskih i organizacionih rešenja za uspešniji rad na unapređenju laboratorijskih ispitivanja, standardizacija instrumentalnih metoda, proizvodnja referetnih materijala i sl.
  • Mogućnosti primene savremenih metoda ispitivanja

U okviru Konferencije, pored prikazivanja naučnih radova, posebna pažnja je posvećena analizi ostvarenih rezultata u ovogodišnjim međulaboratorijskim ispitivanjima, što je od posebnog značaja, jer samo na osnovu razmene iskustava i upoređivanja ostvarenih rezultata može se postići veća usaglašenost, pouzdanost i preciznost merenja između i unutar pojedinih laboratorija

 

KOMIM zbornik

Zapisnik_sa_XI_Redovne_Skupstine_Komiteta_KOMIM

KOMIM_XXI_Konferencija_2015-POZIV